Plán odpadového hospodářství ČR 
_____Samorozbalovací archiv pro stažení____
 
Anotace
 
poh.exe
 Plán OH - pracovní materiál  


Zahájení procesu účasti veřejnosti při přípravě návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky
Pozvánka: Parkhotel, Průhonice u Prahy, dne 7. prosince, 2001

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ukládá v § 83, odstavec 10, Ministerstvu životního prostředí předložit vládě ke schválení návrh Plánu odpadového hospodářství České republiky do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona (1. leden 2003).
Již před nabytím účinnosti zákona č. 185/2001 Sb., resp. Podle v současnosti účinného zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění, byla zahájena série projektů, studií apod., které v roce 2002 vyústí v práce na plánu v příštím roce.
V té souvislosti se Vás z pověření odboru odpadů Ministerstva životního prostředí dovolujeme pozvat na
Zahájení procesu účasti veřejnosti
při přípravě návrhu Plánu odpadového hospodářství České republiky,v
které se bude konat 7. prosince 2001 v Parkhotelu Průhonice u Prahy. Setkání se koná v rámci projektu Příprava Plánu odpadového hospodářství České republiky, sponzorovaného Evropskou Unií v rámci programu REAP (Regional Environment Accession Project - Regionální projekt pro přípravu vstupu na úseku životního prostředí). V rámci tohoto projektu je v období srpen - prosinec 2001 připravován úvodní podklad pro návrh Plán odpadového hospodářství České republiky.

K této pozvánce přikládáme program jednání a instrukce pro dopravu na místo. Další materiály včetně dokumentu shrnujícího současný stav (návrh) podkladu pro Plán Vám bude zaslán e-mailem několik dnů před 7. prosincem. Omezený počet výtisků bude také k dispozici přímo na místě jednání.

Účast na jednání je omezena pouze kapacitou sálu, prosíme proto o předání této informace mimo první okruh pozvaných. Pozvánku a pracovní materiály byste měli na konci týdne najít také na serveru odpady.ecn.cz, jehož pohostinnosti pro tento účel jednorázově využíváme. Pro účast na jednání není zapotřebí předběžná registrace, avšak pomůže nám, když nás o svém záměru se zúčastnit budete informovat zasláním e-mailu na adresu dana.zahorovsk@aeat.co.uk nebo telefonicky (paní Záhorovská, 02-21416390).

Za tým projektu REAP

Pavel Novák
AEA Technology
Londýnská 41
120 22 Praha 2
tel. 02-21416390
fax 02-21416391
e-mail pavel.novak@aeat.co.uk


P R O G R A M
09.30 - 10.00 Registrace
10.00 - 10.10 Zahájení, organizační informace
10.10 - 10.30 · Způsob přípravy POH ČR
· Navrhovaný postup zapojení veřejnosti do projednávání POH ČR
10.30 - 10.50 Struktura a obsah POH ČR
10.50 - 11.10 Přestávka na kávu
11.00 - 13.00 · Písemně ohlášená diskuse (max. 2 minuty/příspěvek)
· Shrnutí písemných dotazů a odpovědi
· Další dotazy/diskuse z pléna (na základě písemných přihlášek)
13.00 - 14.00 Přestávka na oběd
14.00 - 14.20 Názor zpracovatele podkladu pro návrh POH ČR na obsah/průběh diskuse
14.20 - 14.50 Shrnutí diskuse, další postup přípravy POH ČR a veřejného projednávání, závěr


Doprava:

1. Autobusem
Ze stanice metra Opatov, autobusem č. 324,325,328,363 a 385, cca 15 min., výstup na zastávce Průhonice (na náměstí). Pěšky okolo Obecního úřadu ve směru autobusové linky, cca 50 m od zastávky je Parkhotel Průhonice.

2. Autem Po dálnici Praha - Brno, exit 6, směr Průhonice, Parkhotel Průhonice se nachází počátku obce po pravé straně silnice směrem do centra obce.